Ga naar de inhoud

Vereniging


Wie zijn we?

Wij zijn met een aantal enthousiastelingen uit Sint Hubert en Langenboom dit woonproject gestart. Dit hebben we gedaan met het oog op de toekomst en op de woningmarkt. Jongeren komen niet snel aan een woning en ouderen zullen later meer aangewezen zijn op elkaar. Zelf zijn we energiek 60+, maar we verwelkomen heel graag ook jongere mensen.
Met het oog op praktische uitvoerbaarheid en gedeelde financiën hebben we een CPO vereniging opgericht, een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. We kunnen daarmee beter onze belangen behartigen bij zakelijke partners, zoals projectontwikkelaar, architect en aannemer.

Vereniging Kanderhof

Om zakelijke en financiële afspraken te kunnen maken, moet je als collectief een rechtspersoon vormen. Dat is ook nodig voor de aanvraag van overheidssubsidies voor bijv. het haalbaarheidsonderzoek.
We hebben gekozen voor een vereniging en het bestuur bestaat nu uit 4 initiatiefnemers.
In een vereniging kunnen alle leden (per kavel) stemmen en zo een inbreng hebben in de realisatie van het project, maar ook in de manier van gemeenschappelijkheid als we er eenmaal wonen.

Leden

Leden betalen bij aanmelding inschrijfgeld en komen op de woonlijst; het is een manier van binding waardoor de vereniging weet dat de nieuwe leden serieus geïnteresseerd zijn.
De datum van aanmelding is bepalend voor je plaats op de woonlijst. Het aantal leden kan niet meer zijn dan het aantal beschikbare bouwkavels. Mochten de bouwkavels onverhoopt minder in aantal worden, dan verhuizen de laatst ingeschreven leden, ook weer op volgorde van aanmelding, naar de reservelijst waar zij bovenaan worden geplaatst.
Wanneer leden zich terugtrekken, wordt het inschrijfgeld naar rato verrekend met de kosten die intussen door de vereniging gemaakt zijn.

Reserveleden

Je kunt reserve-lid worden, als je nu nog geen huis wilt kopen, maar wel interesse hebt om dat op later termijn te willen. Er is best kans dat vooral in de eerste periode er misschien mensen zijn, die zich om welke reden dan ook terugtrekken uit het project. Maar ook later kunnen mensen vertrekken omdat hun levensomstandigheden veranderen.
Als reserve-lid heb je geen stemrecht, maar we proberen je wel regelmatig bij bepaalde activiteiten te betrekken, zodat je je toch betrokken blijft voelen bij het woonproject Kanderhof.
Reserveleden betalen inschrijfgeld, dat lager is dan het bedrag dat leden betalen. Degene die bovenaan de lijst staat, heeft als eerste het recht om een vrijkomende woning te kopen.

Aanmelding

Wil je je aanmelden als belangstellende, dan kun je mailen naar welkom@kanderhof.nl
Je bent dan nog geen lid, maar we nemen wel zo spoedig mogelijk contact met je op.

Kanderhof is gebaseerd op drie pijlers: privacy, nabuurschap en duurzaamheid. Heel graag willen we met je in gesprek gaan om te bespreken wat we met die uitganspunten bedoelen .
Bij Kanderhof willen we iedereen graag een kans geven en we kijken ernaar uit om samen met jou dit proces aan te gaan. Zo kunnen we samen onderzoeken of wonen in Kanderhof voor beide partijen aangenaam is. Ook wat dat betreft streven we naar openheid en transparantie in onze communicatie en besluitvorming.

Maar…. we hopen vooral dat je je bij Kanderhof thuis zult voelen!