Ga naar de inhoud

€ 3500,- Subsidie ontvangen

  We hebben ons eerste subsidiebedrag van € 3500,- euro ontvangen.
  De provincie Noord-Brabant heeft subsidie verleend voor het oprichten van een collectief wooninitiatief en het inventariseren naar de mogelijkheden om een CPO woonproject op te starten. We hebben daar het volledige bedrag van € 3500 ,- voor ontvangen. De regeling is één van de ondersteunende maatregelen van de provincie om tempo te houden in de woningbouw
   
  Tweede regeling
  Daarnaast heeft de provincie ook een regeling voor het opstellen van een duurzaam woningbouwplan, inclusief de benodigde project- en procesbegeleiding. Die subsidie is aangevraagd en we verwachten ook daarvoor in aanmerking te komen.
  
  Intentieverklaring gemeente Land van Cuijk
  De gemeente Land van Cuijk moet dan nog wel een intentieverklaring tekenen waarin zij stelt dat zij ons project volledig ondersteunt en zij meewerkt met het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de bouwvergunningen.
  Als hier nieuws over te vertellen is, kunt u dat ook weer op deze website
  
  Vervolg
  We zijn erg content met deze bijdrage waarmee we de initiële kosten van ons project kunnen financieren.
  We verwachten op korte termijn de ondertekening van de intentieverklaring van de gemeente, zodat we ook het tweede bedrag mogen ontvangen. Daarmee kunnen we het opstellen van woningbouwplan betalen en de kosten, die in rekening worden gebracht van onze procesbegeleider.