Ga naar de inhoud

Kernwaarden Kanderhof

Wonen in Kanderhof
Kanderhof wil graag 13 levensloopbestendige, comfortabele huizen bouwen.

Daarmee wil de vereniging een antwoord zijn op de groeiende vraag naar dergelijke woningen. En we willen daarmee ook meteen een gezellige en betrokken woonomgeving creëren.
Drie kernwaarden zijn hierbij belangrijk: privacy, nabuurschap en duurzaamheid.

Privacy
Ieder heeft natuurlijk zijn eigen huis en tuin. We willen graag de privacy van anderen respecteren en rekening houden met elkaar. Met die intentie hopen we dat iedereen zich thuis kan voelen in Kanderhof.

Nabuurschap; oog voor elkaar
Wonen in Kanderhof betekent dat je elkaar af en toe eens vooruit helpt, als iemand even omhoog zit met een klein klusje of een hulpvraag. We willen oog hebben voor elkaar. Dat heet ‘goed nabuurschap’.

In een buurtschap die in beweging is, kunnen we elkaar eens gezellig ontmoeten. Dat kan gemakkelijk in de gemeenschappelijke tuin of in de ontmoetingsruimte van Kanderhof.
Als ieder op zijn eigen manier en naar eigen vermogen een bijdrage levert, kunnen we er een buurt van maken waar ieder zich thuis voelt.

Duurzaamheid
Kanderhof streeft ernaar om zorgvuldig met de omgeving om te gaan.
Bij de bouw van onze woningen zullen we onderzoeken hoe we natuurlijke materialen en energie-neutrale bouwmethoden kunnen toepassen.
We willen ons in Kanderhof blijven inzetten voor een gezonde omgeving, ook als we er wonen.